TEXTA OTSING

TEXTA täisotsing võimaldab koondada ettevõtte dokumendid ja teostada neist kiireid otsinguid. Vajadusel lisame ka ettevõtte jaoks olulised avalikud andmekogud. TEXTA täisotsing võimaldab teha lihtotsinguid, prefiksotsinguid ja fraasiotsinguid kõikidest indekseeritud dokumentide sisust.

Täisotsing on kasulik neile ettevõtetele, kes loovad palju teksti ning soovivad kiirelt leida, kas sarnaste ülesannetega on keegi juba tegelenud. Samuti on kasu ettevõtetele, kes koostavad igapäevaselt mahukaid pakkumisi. Võimalus leida koheselt samadele parameetritele vastavad pakkumised, hoiab oluliselt kokku tööle kulutatud aega.

VAATA NÄIDET

TEXTA LAW

TEXTA LAW on keskkond õigusspetsialistidele, kes soovivad kiiret ja tänapäevast ligipääsu avalikule õigusteabele.Texta Law koondab kokku Riigikohtu (www.riigikohus.ee) ja Riigi Teataja (www.riigiteataja.ee) kodulehtedel avaldatud kohtulahendid; TÜ Õigusteaduskonna lõputööd, riigihangete vaidlustused ning Tarbijakaitse komisjoni otsused.

Lisaks otsingutele pakub TEXTA Law kasutajaliides võimalust ka otsingutulemuste visualiseerimiseks.

VAATA NÄIDET

Texta hübriidmärgendaja

Paljud ettevõtted märgendavad enda töö hõlbustamiseks ja teenuse kvaliteedi parendamiseks erinevaid dokumente – nt artikleid, kuulutusi, müügipakkumisi, klientide kirju, kommentaare, kaebuseid jms – kuid teevad seda käsitsi. Tulemuseks on ebaloomulikult suured märgendite taksonoomiad, ebaühtlane märgendus ja rahulolematud töötajad, kes peavad seda tööd tegema käsitsi.
Hübriidmärgendaja õpib kliendi taksonoomiast vajalikud valdkonnateadmised ning lisab edaspidi vajalikud märgendid automaatselt.
Automaatmärgendamine tagab tekstide ühtlasema ja kvaliteetsema märgenduse, mistõttu paraneb nii sisu kättesaadavus kui analüüsitavus ning annab võimaluse töötajatel keskenduda sisulisematele ülesannetele.

Andmete hilisemaks analüüsimiseks soovitame vaadata meie TEXTA Toolkit nimelist tööriista.

 

TEXTA TOOLKIT

TEXTA Toolkit hõlmab endas tööriistu, mis on vajalikud tekstianalüütikaks või sellel põhinevate
lahenduste loomiseks. TEXTA võimaldab teha tekstidest kiireid otsinguid ja analüüse, klassifitseerida dokumente
ja eraldada neist informatsiooni. Tööriistakomplekti sisu on konfigureeritav vastavalt kliendi vajadustele ning
kättesaadav pilveteenusena või kliendi taristule installeerituna. Tööriistakomplekti kuuluvad rakendused:

SEARCHER S

Rakendus võimaldab andmestikest teha reaalajalisi otsinguid ning koondada tulemusi üle
erinevate andmeväljade. Seejuures pakub töövahend võimalust teha tavaotsinguid, fraasiotsinguid,
prefiksotsinguid ning välistavaid otsinguid.

Multiword Expression Miner M

Rakendus võimaldab tekstikorpusest tuvastada baassõnastikest moodustuvaid mitmesõnalisi tähendusüksuseid (nt valu rinnus või vasaku käe marrastus). Tööriista sisendiks on mõni eelnevalt defineeritud baasleksikon ning määratlus, millises vahemikus pikkusega mitmesõnalisi terminikandidaate otsitakse.

Base Lexicon Miner B

Rakendus aitab tuvastada ettevõtte tekstidest sünonüümseid sõnavorme, mis tulevad abiks täpsemate otsingute tegemisel või klassifitseerijale treeningandmestiku valimisel. Sünonüümide leidmiseks kasutatakse uusimaid tehislikel neurovõrkudel põhinevaid masinõppealgoritme.

CONCEPTUALIZER CO

Rakendus võimaldab visandada tekstist leitud sõnavorme tasapinnaliselt ning moodustada neist mõisteid, mis aitavad kirjeldada andmetes leiduvat informatsiooni.

Grammar Miner G

Rakendus on mõeldud informatsiooni eraldamiseks, võimaldades kasutajal luua piiratud keelte grammatikaid kirjeldamaks tekstis leiduvat informatsiooni.

CLASSIFIER CL

Rakendus võimaldab dokumentide automaatset liigitamist eeldefineeritud klassidesse. Kasutajal on võimalik määrata sobivaid klasse ja treeningandmeid.

TEXTA TOOLKITI MAKSUMUS

TEXTA Toolkit on VABAVARALINE.

VAATA LISAKS: TEXTA analüütikateenus

Vastavalt kliendi soovidele loome lahendusi, mis keskenduvad konkreetsete ülesannete lahendamisele. Näitena võib tuua laekuvate e-kirjade automaatse töötlemise või netikommentaaride kategoriseerimise ja filtreerimise.
VAATA LÄHEMALT